Phòng ngừa bệnh ung thư ruột già bắt đầu từ nơi bạn. Hãy gọi bác sĩ hôm nay cho bạn đi làm xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già!

Về chúng tôi – Smiles999

Về chúng tôi

 

Ung thư ruột giàlà loạibệnhung thư thông thường đứng hàng thứnhì màngười Trung Hoa và đứnghàng thứtư cho người Việt hay mắc phải. Người Á Châu được ít cơ hội làm xét nghiệm ung thư ruột giàhơn người da trắng không thuộc nhóm dân Hispanic. Xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già là phươngpháp đã được chứng minh hữu hiệu đểphòng ngừa ung thư ruột già bằng cách phát hiện polyp hoặctiềnung thư ruột già. Trang mạng này nhằm mục đích cổđộng người Việt đi làm xét nghiệm truy tìmung thư ruột già.

 

 

Smiles999 Sponsors