Phòng ngừa bệnh ung thư ruột già bắt đầu từ nơi bạn. Hãy gọi bác sĩ hôm nay cho bạn đi làm xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già!

Tài liệu và video – Smiles999

Tài liệu và video

 

Cách Phòng Ngừa Bệnh Ung Thư Ruột Già — Hướng Dẫn Dành Cho Người Việt.

     

Cách Phòng Ngừa Bệnh Ung Thư Ruột Già — Hướng Dẫn Dành Cho Người Việt – Các phần chủ đề.

  1. Tại sao bạn phải quan tâm đến bệnh ung thư ruột già?

     

  2. Ung thư ruột già có những triệu chứng gì?

     

  3. Ai có thể bị ung thư ruột già?

     

  4. Ung thư ruột già có thể phòng ngừa được không?

     

  5. Tôi sẽ làm loại xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già nào?

     

  6. Biết thêm về xét nghiệm tìm máu trong phân (FOBT) và cách thực hiện.

  7. Biết thêm về xét nghiệm nội soi toàn bộ ruột già (colonoscopy) và quá trình như thế nào.

  8. Còn phương pháp nào khác để phòng ngừau ung thư ruột già không?

     

  9. Bạn có các quan tâm này không?